<a></a>Golf rules 

Golf rules 

Sporten som vi idag kallar golf skapades troligen i Skottland på 1400-talet, men det är möjligt att konceptet började ta form redan för 2000 år sedan. Kung Jakob II (kung av Skottland) förbjöd golf år 1457 för att han tyckte att spelet störde och distraherade folket. Det är inte säkert vilken bana som är världens första eller äldsta, men banan Old Course i St Andrews benämns i folkmun som golfens hem och byggdes 1552 i Skottland. Officiellt anses banan Musselburgh Links vara världens äldsta golfbana. Musselburgh Links grundades 1672, lite senare än Old Course. Oavsett vilken golfbana som är äldst så är det tydligt att golf är en sport med lång historia. Golf är även en sport med många regler och strikta regleringar.

Målet med spelet

Målet är i grund och botten enkelt: förflytta din boll från tee till greenen och i hålet med så få slag som möjligt. Tee är startpunkten av varje hål och greenen är området runt hålet. Hålet är slutpunkten och är markerad med en flagga – golfbollen måste hamna i hålet. Hålet kan även betyda delen av banan man är på. En bana består vanligtvis av 18 delar eller “hål”, som i sig består av tee, fairway och green. En vanlig golfrunda är därmed 18 hål som spelas från hål 1 till hål 18.

Spelare och utrustning

Golf anses av vissa vara en social hobby, men det är främst en individuell sport. Under professionella tävlingar deltar oftast 80–160 spelare som går ut i grupper om tre eller fyra och deltagarna tävlar mot varandra i gruppen. Det finns även grupp-turneringar, den mest kända är Ryder Cup som spelas mellan Europa och USA. I ett sådant upplägg tävlar 12 deltagare från varje sida i en blandning av singelmatcher (en mot en) eller dubbelmatcher (två mot två).

Det finns strikta regleringar kring utrustning inom golf och specifika riktlinjer gällande nästan allt. Dessa regler och riktlinjer specificerar till exempel vilket märke och modell som golfklubborna kan ha, eller storleken och formen på upphöjningarna på den yta som kommer i kontakt med bollen i ett slag. Den ytan kallas klubbhuvud och består av loft (klubbhuvudets vinkel) och grooves (upphöjningar på klubbhuvudet). Det finns även riktlinjer kring bollens vikt och hur aerodynamisk bollen är. Eftersom nya tekniker utvecklas snabbt när det gäller golfbollarna så har R&A (det styrande organet inom golf) haft vissa svårigheter att reglera riktlinjer för bollarna.

Spelare får endast bära 14 golfklubbor under en runda. Utöver klubborna är det vanligt att (högerhänta) spelare har en handske på sin vänstra hand. Ett annat vanligt inslag är användningen av golfpeggar, en liten pinne med platt huvud. Dessa kan användas för att höja bollen inför första slaget på valfritt hål. Första slaget slås vid tee, hålets startpunkt, och där skiljer sig golf från andra bollsporter. I andra bollsporter hittar man ofta en specificerad plats där första slaget eller kastet ska ske, men i golf är det snarare ett område. Alla hål består av samma delar: tee, green, fairway och hazard. Trots detta är alla banor unika tack vare olika längd eller form på varje hål.

Poäng

Det vanligaste sättet att räkna poäng i golf är stroke play. Då skriver man upp hur många slag en spelare använde på varje hål och sedan adderas dessa för att få de slutgiltiga poängen. På amatör-nivå sker detta vanligtvis efter en runda (18 hål), under professionella turneringar sker det vanligtvis efter fyra rundor (72 hål). Turneringarna börjar oftast på torsdagen och avslutas på söndagen.

Poängen kan vara över eller under par. Par är antalet slag som en bra golfare bör förbruka för att klara ett hål. Om par är 3 och en spelare klarar hålet på två slag är dennes poäng alltså under par, vilket är bra. Om spelaren klarade hålet på fyra slag är dennes poäng istället över par.

Det finns även ett system för poängräkning som kallas match play. Det systemet innebär att efter varje hål spelas har spelaren med lägst antal slag vunnit hålet. Om båda spelarna har samma antal slag så vinner spelarna hälften var av hålet. Vinnaren är den som har vunnit flest antal hål. Man brukar säga att någon har vunnit “3&2”, en spelare leder då med 3 hål när det bara är två hål kvar att spela.

Detta är de två vanligaste systemen för att räkna poäng, men det finns också Stableford, skins och ännu fler. De övriga systemen används sällan i professionella turneringar.

Att vinna spelet

Professionella turneringar använder som sagt oftast stroke play för att räkna poäng. Ett exempel är Majors (de fyra största tävlingarna med störst vinst och mest prestige) där de tävlande spelar fyra rundor på fyra dagar (72 hål). Spelaren som använt lägst antal slag efter sista rundan vinner turneringen.

Regler i Golf

  • Bollen måste slås med standardklubbor från början av varje hål till green och slutligen in i hålet som är markerat av en flagga.
  • Turordningen avgörs av avståndet till hålet, spelaren som är längst bort från hålet slår först. Spelaren som använde lägst antal slag på hålet innan börjar på nästa hål.
  • En borttappad boll straffas med ett pliktslag. Detta inkluderar bollar som hamnat “out of bounds” (utanför hålets gränser) eller i vatten-hazards. Du har 5 minuter på dig att leta efter bollen, straffet är både pliktslaget och avståndet som går förlorat om bollen hamnar “out of bounds” eller i vatten-hazard.
  • Spelare får som mest använda 14 klubbor.
  • Spelare får inte be om råd från någon utöver dennes partner eller caddy.
  • Bollen ska spelas där den ligger. Det är inte tillåtet att flytta, böja eller bryta av något som sitter fast eller växer förutom om det är med avsikt att positionera sig, förbättra bollens läge eller utrymmet för sin sving.
  • På putting greenen kan en spelare markera bollens position, lyfta och tvätta bollen under förutsättningen att bollen läggs tillbaka på exakt samma plats. Han eller hon får även reparera revor i green som uppstått men inte revor som är i putt-linjen.